Fondsenwerving

In deze tijd van teruglopende inkomsten biedt Liniebreed Ondernemen u kansen om alternatieve bronnen aan te boren. 

Wij ondersteunen u met:

  • Advies
  • Bemiddeling
  • Aanvraag

bij het verwerven van inkomsten (sponsoring, crowdsourcing, subsidie, stimuleringsgelden en private fondsen) voor commerciële linieprojecten.

Waterkracht!

Eén van die alternatieve inkomstenbronnen biedt het programma Waterkracht!

Dit is een stimuleringsprogramma voor het zuidelijk deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Liniebreed Ondernemen is uitvoerder van deze regeling.