Fondsenwerving

In deze tijd van teruglopende inkomsten biedt Liniebreed Ondernemen u kansen om alternatieve bronnen aan te boren. 

Wij ondersteunen u met:

  • Advies
  • Bemiddeling
  • Aanvraag

bij het verwerven van inkomsten (sponsoring, crowdsourcing, subsidie, stimuleringsgelden en private fondsen) voor commerciële linieprojecten.