Symposium veiligheid op forten en vestingwerken

Naar aanleiding van het noodlottige ongeval van Paul Verkuijl tijdens werkzaamheden op de vestingwallen in Naarden in april 2018, organiseert Debie & Verkuijl in samenwerking met Liniebreed Ondernemen, Monumentenbezit en de Nationale Monumentenorganisatie en met medewerking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, op 31 maart a.s. een symposium over veiligheid op forten en vestingwerken. Het symposium gaat in op de veiligheidsaspecten van werken op, aan en in historische verdedigingswerken. Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Hoe leg je dit vast? Welke veiligheidsprotocollen zijn er? Wat als er een ongeval plaatsvindt? Hoe kan je rekening houden met de veiligheid in de ontwikkel en beheerfase? Het doel van het symposium is drieledig: bewustwording van het belang van veiligheid, reflecteren op de rol die eenieder speelt en het waarderen van duurzaam veilige monumenten. Het symposium is interessant voor eigenaren, beheerders, exploitanten, gemeenten, provincies, waterschappen, architecten, aannemers en vrijwilligers bij forten en vestingwerken.

Datum: dinsdag 31 maart 2020
Tijd: 13.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
Locatie: RCE in Amersfoort
Kosten: € 25 per persoon
Download de uitnodiging