ANBI informatie

Stichting Liniebreed Ondernemen valt onder Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Volledige naam: 

Stichting Liniebreed Ondernemen

RSIN: 

850479848

Contactgegevens:

Stichting Liniebreed Ondernemen 
Rijksstraatweg 7 b
3632 AA Nieuwersluis 
Tel.: 06-30945711 
juke@liniebreed.nl
www.liniebreedondernemen.nl
KvK nummer: 52515052

Doelstelling:

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft als doel zorg te dragen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en andere waterlinies in Nederland.

Beleidsplan:

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft een beleidsplan 2019-2020. Download beleidsplan. De meest recente cijfers van boekjaar 2018 vindt u in onze jaarrekening 2018.

Bestuurssamenstelling:

Directeur bestuurder drs. Juke M. van Niekerk

Namen bestuurders:

Bekijk de mensen achter Liniebreed Ondernemen