ANBI

Stichting Liniebreed Ondernemen is een non profit organisatie en valt onder Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Contactgegevens:

Stichting Liniebreed Ondernemen
Rijksstraatweg 7 b
3632 AA Nieuwersluis
Tel.: 06-30945711

juke@liniebreed.nl
www.liniebreedondernemen.nl
KvK nummer:    52515052

RSIN nummer:  8504.79.848

Doelstelling:

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft als doel zorg te dragen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en andere waterlinies in Nederland.

Beleidsplan:

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft een jaarplan 2022. Download jaarplan.

Onze activiteiten staan kort en bondig in ons jaarverslag.

Download het jaarverslag 2021 (binnenkort beschikbaar)

Download het jaarverslag van 2020.

Download het jaarverslag van 2019.

Download het jaarverslag van 2018.

Bestuurssamenstelling:

Directeur bestuurder drs. Juke M. van Niekerk

Raad van Toezicht:

Arnold van Vuren: Voorzitter en P&O
Esther Vroegh: Juridische zaken
Jaap Docter: Economie & MKB
Laurent van den Nouwland: Financiële zaken
Roeland Geertzen: Toerisme & Recreatie
Tom Stefels: Ondernemerschap & Innovatie

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.