ANBI

Stichting Liniebreed Ondernemen is een non profit organisatie en valt onder Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Contactgegevens:

Stichting Liniebreed Ondernemen
Rijksstraatweg 7 b
3632 AA Nieuwersluis
Tel.: 06-30945711

juke@liniebreed.nl
www.liniebreedondernemen.nl
KvK nummer:    52515052

RSIN nummer:  8504.79.848

Doelstelling:

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft als doel zorg te dragen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en andere waterlinies in Nederland.

Beleidsplan:

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft een beleidsplan 2019-2020. Download beleidsplan.

Onze activiteiten staan kort en bondig in ons jaarverslag.

Download het jaarverslag van 2020.

Download het jaarverslag van 2019.

Download het jaarverslag van 2018.

Bestuurssamenstelling:

Directeur bestuurder drs. Juke M. van Niekerk

Raad van Toezicht:

Arnold van Vuren: Voorzitter en P&O
Esther Vroegh: Juridische zaken
Jaap Docter: Economie & MKB
Laurent van den Nouwland: Financiële zaken
Roeland Geertzen: Toerisme & Recreatie
Tom Stefels: Ondernemerschap & Innovatie

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.