De dagelijkse leiding en operatie:

Juke van Niekerk

Directeur

Titia de Zeeuw

Marketing & Projecten

Bram Mellaart

Online marketing & SvA

Florence Sluis

Projectmanagement

De Raad van Toezicht:

 

  • Arnold van Vuuren – Voorzitter, P&O
  • Arnoud van Mosselveld – Juridische zaken
  • Laurent van den Nouwland – Financiële zaken
  • Tom Stefels – Ondernemerschap
  • Roeland Geertzen – Toerisme & Recreatie

De Raad van Toezicht zet zich belangeloos in om Stichting Liniebreed Ondernemen te adviseren en op koers te houden.