De dagelijkse leiding en operatie:

Juke van Niekerk

Directeur

Titia de Zeeuw

Marketing & Projecten

Bram Mellaart

Online marketing & SvA

De Raad van Toezicht:

  • Arnold van Vuuren – Voorzitter, P&O
  • Esther Vroegh – Juridische zaken
  • Jaap Docter – Economie & MKB
  • Roeland Geertzen – Toerisme & Recreatie
  • Laurent van den Nouwland – Financiële zaken
  • Tom Stefels – Ondernemerschap

De Raad van Toezicht zet zich belangeloos in om Stichting Liniebreed Ondernemen te adviseren en op koers te houden. Wij onderschrijven daarbij de Governance Code Cultuur.