De waterlinies verdienen het

Stichting Liniebreed Ondernemen vindt zijn oorsprong in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Inmiddels zijn we actief voor alle waterlinies en stellingen in Nederland.

Maatschappelijke waarde

De linies hebben grote maatschappelijke waarde. Het is erfgoed van wereldniveau . Uniek van aard en omvang, dat het verdient om te behouden. 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste Rijksmonument van Nederland, genomineerd voor UNESCO Werelderfgoed, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

Net als de andere waterlinies biedt de Nieuwe Hollandse Waterlinie onder meer:

  • Ingenieuze en mysterieuze verhalen,
  • Historische waarde in prachtige natuur gecombineerd met culturele activiteiten,
  • Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid,
  • Een betere (groene) leefomgeving.

Maar wat is die Nieuwe Hollandse Waterlinie eigenlijk?

Anno 1815

De Nieuwe Hollandse Waterlinie stamt uit 1815 en loopt van het IJselmeer tot de Biesbosch. De Linie vormt een prachtig snoer van 2 kastelen, 5 vestingsteden, 60 forten, een ingenieus systeem van sluizen, dijken en kanalen, kazematten en groepsschuilplaatsen. 

Water voor defensie

De linie is een typisch voorbeeld van de Nederlandse omgang met het water. Door verschillende delen van ‘de lage landen’ onder water te zetten zorgde de linie voor een unieke verdediging van Nederland. 

De linie deed officieel dienst van 1815 tot 1963. Door de inzet van gevechtsvliegtuigen raakte de linie echter in 1940 in onbruik als verdedigingslinie. 

Lees meer over de Nieuwe Hollandse Waterlinie op www.hollandsewaterlinie.nl

Andere waterlinies

Naast de Nieuwe Hollandse Waterlinie herbergt Nederland meer waterlinies, zoals:

Linies beschermen groene ruimte

De hoge natuurwaarden van alle waterlinies geven een extra dimensie aan het fietsen, wandelen en kanoën langs en door het landschap.

Bekend zijn de vleermuizenkolonies, maar ook uilen, ijsvogels, hazen, reeën, kikkers en zeldzame libellensoorten vinden hun plek in de waterlinies. 

Ontsluiting voor publiek

De laatste jaren zijn veel van de ontoegankelijke en mysterieuze forten, bunkers en sluizen in alle waterlinies gerestaureerd en opengesteld voor publiek. Vele wandel- en fietspaden zijn aangelegd, je kunt er vergaderen, lunchen en zelfs overnachten. 

Het is tijd om iedereen in Nederland en daarbuiten met volle teugen van de waterlinies te laten genieten. Daarom ondersteunt Liniebreed Ondernemen initiatiefnemers die zich hiervoor inzetten.