Fonds Fort Nieuwersluis

Het Fonds Fort Nieuwersluis is een fonds op naam in eigendom van- en beheerd door Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) en heeft als doel culturele activiteiten en initiatieven op en rond Fort Nieuwersluis te stimuleren door middel van een financiële bijdrage. Te denken valt aan kosten voor een kleine tentoonstelling, een muziekuitvoering, de inhuur van een artiest of verhalenverteller of de aankoop van specifieke materialen voor bijvoorbeeld een kinderrondleiding of kunstproject. Deze financiële bijdrage varieert tussen de € 500 en € 1000 (inclusief btw) per initiatief. 

Selectiecriteria
•    Voor initiatieven op en rond fort Nieuwersluis
•    Lokaal, cultuur, natuur en educatie
•    Maximaal 50% van het initiatief wordt gefinancierd; aanvrager moet aantonen hoe de andere 50% wordt gefinancierd; arbeidsuren zijn NIET declarabel
•    Initiatieven dienen publiek toegankelijk te zijn
•    De aanvraag voor het initiatief mag maximaal een A4 beslaan
•    De aanvraag wordt d.m.v. een elevator pitch kort en bondig toegelicht op een hiertoe geplande datum; een pitch/toelichting is verplicht

Werkwijze aanvragen
•    Aanvragen kunnen uitsluitend per e-mail worden ingediend bij info@liniebreed.nl gedurende het hele jaar.
•    Alle inzenders krijgen een bevestiging per e-mail van ontvangst van de aanvraag.
•    Aanvragen worden binnen 4 weken na ontvangst beoordeeld door de selectiecommissie.
•    SLO mailt de uitkomst naar de aanvragers.
•    Betaling geschiedt 50% vooraf en 50% achteraf, de aanvrager stuurt hiertoe een foto van het evenement met een kort verslag van evenement en het resultaat m.b.t. het aantal bezoekers/personen. Ook toont de aanvrager aan dat de aanvragende organisatie 50% van de kosten zelf (of uit andere middelen) heeft bekostigd.