fortenacademie

Fortenacademie Stichting Liniebreed Ondernemen

Wanneer: donderdag 21 november 2019
Tijd: van 16.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: Fort Everdingen, Noodweg 2, 4121 KK Everdingen

Op donderdag 21 november organiseert SLO de Fortenacademie Balans en Bitterballen: Het aantal toeristen in en naar Nederland gaat verdubbelen! Dat roept de vraag op: hoe gaan we hier mee om en hoe kunnen we sturen op gebalanceerde groei? De bijeenkomst wordt geleid door SLO-deelnemer Tinco Lycklama, senior adviseur bij het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd en lid van het projectteam van de Raad voor de leefomgeving, die het advies schreef: Waardevol toerisme – de leefomgeving verdient het’. De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 tot 19.00 uur op Fort Everdingen.

Waardevol toerisme en linie-erfgoed
Toerisme staat enorm in de belangstelling. Dat is vaak heel positief. Vakanties en ‘dagjes uit’ inspireren ons, zorgen voor vermaak en bieden belevingen die ons verrijken. En toerisme zorgt voor inkomsten en werkgelegenheid, ook op de forten! De laatste maanden komen ook de ‘schaduwkanten’ van toerisme in beeld. Teveel bezoekers tegelijk op één plek zorgen voor negatieve impacts op de leefbaarheid en leefomgeving. Forten en waterlinies beschermden ons eerst tegen de vijand en nu zijn ze verworden tot oases van groen die ons beschermen tegen oprukkende bebouwing. Hoe behouden we dat bijzondere karakter enerzijds en hoe zorgen we er anderzijds voor dat mensen van dit unieke erfgoed kunnen genieten.

SLO zoekt op 21 november naar antwoorden op de volgende drie vragen:
1. Speelt het balansvraagstuk al op de forten en in waterlinies, zo ja hoe, waar en ik welke mate?
2. Profiteren erfgoed & natuur (op forten en linies) voldoende van bestaand toerisme en hoe kan dit beter?
3. Hoe kunnen we sturen op gebalanceerde groei?

Om 15.00 uur kan je met een gids het fort bekijken en de borrel start om 17.45 uur, zodat je alle tijd hebt om ervaringen uit te wisselen met collega (fort)ondernemers én na de files naar huis kunt. Meld je hier uiterlijk 18 november aan.

SLO adviseert iedereen om het advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ van De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voorafgaand aan de fortenacademie te lezen. Er is ook een samenvatting. Link naar advies

Programma:
15.00 uur: Rondleiding (facultatief)
16.00 uur: Ontvangst
16.30 uur: Welkom door Juke van Niekerk, directeur Stichting Liniebreed Ondernemen
16.40 uur: Waardevol toerisme en het linie-erfgoed door Tinco Lycklama, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
17.15 uur: Interactie met de zaal t.a.v. stellingen
17.45 uur: Borrel

Schrijf je hier in:

Organisaties die geen deelnemer zijn van SLO, betalen een bijdrage van 25 euro.

 

Deelname aan rondleiding om 15.00 uur