Inschrijfformulier Waterkracht!

Op deze pagina kunt u een aanvraag doen voor het programma Waterkracht! U dient uw plan voor 1 december 2016 in te zenden via deze pagina. Een adviescommissie beoordeelt de ingediende plannen en uiterlijk eind januari 2017 ontvangt u een definitief bericht of uw aanvraag is goed- of afgekeurd.

Contactgegevens aanvragers (rechtspersoon)

Minimaal 2 aanvragers verplicht

1. Naam van de instelling/ organisatie:2. Naam van de instelling/ organisatie:3. Naam van de instelling/ organisatie:Project


Projectplan

(blokje per subkop, de inhoud met liggende streepjes vastzetten per blokje, mensen kunnen er dan bijschrijven. Wanneer dit lastig is, dan boven het invoerveld deze zaken melden) Inhoud
 • Aanleiding voor dit project
 • Doelstelling; welk probleem wordt opgelost/welke kans wordt geschapen?
 • Te bereiken resultaat/ activiteiten; wanneer is het project geslaagd? Wat is het meetbare resultaat?

Motivering

 • Waarom moet hiervoor subsidie van elders komen?
 • Waarom vraagt u dit juist bij Waterkracht! aan? Hoe past dit bij de doelstellingen (waterlinie erfgoed en waterlinielandschap in combinatie met kunst, cultuur, cultuurhistorie en sport) van dit programma?

Continuïteit en duurzaamheid

 • Hoe krijgt het resultaat van dit project een vervolg in uw organisatie?
 • Hoe zorgt u er voor dat het resultaat niet eenmalig is en een duurzame inbedding krijgt?
 • Hoe bent u van plan dit project te continueren in de toekomst zonder een bijdrage van Waterkracht?


Mogelijkheid voor upload projectplan

* LET OP: Max 3MB; PDF, Word, Excel, Powerpoint, txt.

Samenwerkingspartners


Publiek en publiciteit


Planning
Mogelijkheid voor upload planning

* LET OP: Max 1MB; PDF, Word, Excel, Powerpoint, txt.

Financiën
Mogelijkheid voor upload begroting

* LET OP: Max 1MB; PDF, Word, Excel, Powerpoint, txt.

Dekkingsplan

 • Er maximaal € 10.000 (inclusief btw) aangevraagd kan worden;
 • De aanvragers 50% aan private cofinanciering moeten vinden;
 • De aanvragers een eigen bijdrage moeten inleggen van 25% van het totale projectbedrag.


Mogelijkheid voor upload dekkingsplan

* LET OP: Max 1MB; PDF, Word, Excel, Powerpoint, txt.

Kopie paspoort


Paspoort 1 * LET OP: Max 3MB; PDF, Word, Excel, Powerpoint, txt.

Paspoort 2 * LET OP: Max 3MB; PDF, Word, Excel, Powerpoint, txt.

Paspoort 3 * LET OP: Max 3MB; PDF, Word, Excel, Powerpoint, txt.