Mensen achter Liniebreed Ondernemen

Stichting Liniebreed Ondernemen bestaat uit 2 medewerkers en een Raad van Toezicht.

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn verantwoordelijk:

 • Juke van Niekerk (directeur)
 • Titia de Zeeuw (marketing & projecten)

 • Leonie Wijsman (marketing & events)

Raad van Toezicht

Vier personen zetten zich belangeloos in om Stichting Liniebreed Ondernemen te adviseren en ‘op koers’ te houden. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

 • Arnold van Vuuren
  (directeur Scheepvaart): vice-voorzitter, waterlinie kennis en P&O
 • Arnoud van Mosselveld
  (creatief ondernemer): juridisch
 • Laurent van den Nouwland
  (hoofd Audit Rabobank Groep): financieel

 • Tom Stefels
  (directeur Beacon): ondernemerschap