Netwerken

Liniebreed Ondernemen brengt ondernemers in de linies in contact met elkaar, met andere ondernemers en met relevante derden. Om de krachten te bundelen en kennis en ervaring uit te wisselen. U ontdekt dat er veel verbindingen en gezamenlijke kansen zijn. Kom naar 1 van de netwerkbijeenkomsten.

Verbinding met de overheid en derden

Daarnaast zijn we de schakel tussen ondernemers, gemeentelijke, provinciale en Rijksoverheid. Ook leggen we contact met andere relevante netwerken en organisaties. Bijvoorbeeld via de LinieBusiness Club.

Doel is om:

 • het ondernemersnetwerk te vergroten, 
 • herbestemming van erfgoed te stimuleren en 
 • breed kansen te signaleren, bijvoorbeeld voor nieuwe en alternatieve financieringsmogelijkheden.

Zo nemen wij deel aan diverse overlegorganen, waaronder:

 • Landelijk Liniebreed Communicatieoverleg NHW
 • Communicatieoverleg Fortenland
 • Communicatieoverleg Stelling van Amsterdam
 • Communicatieoverleg Stelling van Utrecht
 • Communicatieoverleg Linieland
 • Communicatieoverleg Pact van Loevestein
 • Servicenet Nationale Landschappen
 • Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie