Netwerken

Liniebreed Ondernemen brengt ondernemers in de linies in contact met elkaar, met andere ondernemers en met relevante derden. Om de krachten te bundelen en kennis en ervaring uit te wisselen. U ontdekt dat er veel verbindingen en gezamenlijke kansen zijn. Kom naar 1 van de netwerkbijeenkomsten of een Fortenacademie.

Verbinding met de overheid en derden

Daarnaast zijn we de schakel tussen ondernemers, gemeentelijke, provinciale en Rijksoverheid. Ook leggen we contact met andere relevante netwerken en organisaties. Bijvoorbeeld via de LinieBusiness Club.

Doel is om:

  • het ondernemersnetwerk te vergroten, 
  • herbestemming van erfgoed te stimuleren en 
  • breed kansen te signaleren, bijvoorbeeld voor nieuwe en alternatieve financieringsmogelijkheden.

Zo nemen wij deel aan diverse overlegorganen, waaronder:

  • Landelijk Liniebreed Communicatieoverleg
  • Communicatieoverleg Stelling van Amsterdam
  • Communicatieoverleg Nieuwe Hollandse Waterlinie
  • Projectgroep Hollandse Waterliniepad
  • Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie
  • Erfgoedtafel Atlantikwall