200e Deelnemer voor SLO

Vrijdag 20 april was het zo ver. Op het zonnige terras van Fort Bezuiden Spaardam (Fort Zuid) besloten uitbaters Jennifer en Barry Kuiper aan te sluiten bij Stichting Liniebreed Ondernemen. Het Fort -dat tevens wordt verhuurd aan een kanovereniging en een kinderdagverblijf en onderdeel is van de Stelling van Amsterdam- ligt op een idyllische locatie. Aan het terras ligt een aluminium platte schuit die plaats biedt aan 40 personen voor een tochtje over de Mooie Nel of door het centrum van Haarlem. In combinatie met de BBQ die het fort serveert, heeft Fort Bezuiden Spaarndam bezoekers echt iets te bieden. Liniebreed Ondernemen heeft haar roots in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dat zij de 200e deelnemer vindt in de Stelling van Amsterdam is geen toeval. Beide Linies slaan meer en meer de handen ineen om in 2020 een groot gezamenlijk Unesco Werelderfgoed te worden. Stichting Liniebreed Ondernemen anticipeert sinds enkele jaren op deze ontwikkeling en nagenoeg alle forten van NHW en Stelling zijn aangehaakt bij de organisatie. Ook steeds meer gemeenten willen ondernemend naar de herbestemming van het fortenerfgoed in de waterlinies kijken en doen mee. En dat geldt ook voor vrijwilligers organisaties en eigenaren zoals de diverse landschappen. Om het erfgoed van de waterlinies te behouden voor volgende generaties heeft SLO de ambitie om alle deze partijen uit alle Nederlandse waterlinies blijvend met elkaar te verbinden. Bent u nog geen deelnemer en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Titia de Zeeuw.