Advies ICOMOS Nieuwe Hollandse Waterlinie en Limes

Op 4 juni heeft UNESCO de adviezen bekendgemaakt die expertiseorgaan ICOMOS heeft opgesteld over de nominaties voor de Werelderfgoedlijst. ICOMOS erkent hierin de uitzonderlijke universele waarde van de drie Nederlandse nominaties en adviseert het Werelderfgoedcomité om de Koloniën van Weldadigheid en de Neder-Germaanse Limes direct in te schrijven op de Werelderfgoedlijst. Voor de Hollandse Waterlinies is het advies om het nominatiedossier aan te passen. ICOMOS vraagt zich af of het genomineerde erfgoed wel voldoende beschermd is tegen de grote ruimtelijke druk in sommige delen en vraagt Nederland om hier kritisch naar te kijken. Op 10 juni jl. heeft de Liniecommissie het advies van ICOMOS (adviesorgaan van UNESCO) over de Hollandse Waterlinies nader bestudeerd. Zij ziet mogelijkheden om binnen het huidige beschermingsregiem om te gaan met de aandachtpunten die ICOMOS heeft geformuleerd. De provincies en het rijk zijn met elkaar in gesprek om deze boodschap onder de aandacht te brengen van het Werelderfgoedcomité. Dit comité van UNESCO is het orgaan dat de besluiten neemt om nominaties in te schrijven op de Werelderfgoedlijst. De besluitvorming vindt plaats tussen 23 en 27 juli. Lees verder.

Altijd op de hoogte?

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de waterlinies en schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief LinieNieuws.