Coronavirus en onze events

Onze wereld staat op zijn kop, het Corona virus heeft ingrijpende maatregelen tot gevolg en daarmee verregaande consequenties voor de hele maatschappij. Voor alle exploitanten van forten- en linie-locaties is dit een zware en onzekere tijd. Gelukkig is onze overheid zich bewust van de uitdagingen voor het MKB en volgt brede ondersteuning. Liniebreed draagt hieraan graag een steentje bij. De deelnemersfacturatie die in normale tijden in april plaatsvindt wordt met drie maanden uitgesteld naar juli.

Voor iedereen is de situatie onwerkelijk en wordt inventiviteit gevraagd. Liniebreed gaat niet bij de pakken neerzitten. Er kan heel veel niet in de komende weken. Maar wij gaan vooral kijken naar dat wat er wel kan.

Wat stellen we uit:

1. Start Fortenseizoen is helaas geannuleerd. Het campagne geld wordt ingezet zodra de forten weer open mogen. Daarnaast is in de meivakantie een waterliniequiz gemaakt.

2. European Fortress Day wordt verplaatst naar 12 en 13 september en wordt dus nog een keer gecombineerd met het Open Monumenten Weekend.

3. Het Symposium “ Veilig werken op Forten en Vestingsteden” dat op 31 maart zou plaatshebben, wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

4. Fortenacademie experience marketing & escape rooms, dat op 15 april zou plaatshebben, wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Wat doen we wel:

Focus op verhalen en historie

Allereerst zal Liniebreed zich de komende tijd qua promotie van forten en linies, richten op verhalen en historie. Via social media en forten.nl komt er meer aandacht voor de oorsprong van ons erfgoed, het fenomeen van inundatie en we zullen tevens de verhalen per fort of linie verder uitdiepen.

FORT! Magazine

Verder wordt er hard gewerkt aan FORT! Magazine dat dit jaar wordt verspreid wanneer de forten weer open mogen (hopelijk begin juni). Dit jaar een extra dik exemplaar, we gaan van 52 naar 60 pagina’s en de oplage gaat van 35.000 naar 40.000. Het katern in het midden gaat exclusief over de forten van UNESCO-paradepaardjes Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Maar ook de Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie, de Zuider-waterlinie en de Romeinse Limes komen op thematische wijze aan bod. Het wordt letterlijk en figuurlijk een behoorlijk VET nummer. En voor degenen die nog mee willen liften: we hebben nog een 1/2 advertentie in de aanbieding. Neem hiervoor contact op met titia@liniebreed.nl.

Z-cards en Routeboekje SVA

Voor forten van de Nieuwe Hollandse en de Stelling van Amsterdam zijn er Z-cards beschikbaar. Voor de NHW in vier talen en sinds kort voor de SvA ook in drie talen. Deze worden , zodra iedereen weer open mag, naar de forten verzonden. Daarnaast hebben we ook een Z-Card voor de Romeinse Limes ontwikkeld, inclusief toonbankdisplay. Ook deze worden z.s.m. verspreid.

Enquête Fortenacademie

Om jullie wensen met betrekking tot de invulling van komende forten-academies en netwerk bijeenkomsten in beeld te krijgen, hebben we een korte enquête: Link naar enquête
Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer alle deelnemers deze invullen. Zo krijgen we een goed beeld van de behoeften van onze achterban.

Campagne Vestingsteden
De komende periode zal Liniebreed zich inzetten om meer vestingen uit de linies in Nederland te betrekken bij ons netwerk. Onze nieuwe medewerkster Florence Sluis gaat zich daar intensief mee bezighouden.

(Extra) Media Campagne
Tenslotte zullen wij, zodra het weer kan ons uiterste best doen om alles wat er op jullie locaties plaatsvindt onder de aandacht te brengen. Voor de Start van het Forten seizoen werd al extra media ingekocht, dat zal worden ingezet wanneer de forten weer open mogen. Maar daar gaat nog een schep bovenop. We zullen qua promotie alles doen wat in ons vermogen ligt om jullie te supporten in en na deze moeilijke tijd. Dit is het plan voor de verlate seizoensaftrap:
* We zenden radiospots uit op regionale en landelijke radiozenders Omroep Brabant en Omroep Gelderland, RTV N-H, RTV Utrecht en RTV West en ook in Flevoland en Zeeland zullen spots worden uitgezonden
* We doen een mediacampagne op de nieuwssites van het AD en het Parool op in geselecteerde gebieden in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en een Dagbladadvertentie in het Utrechts Nieuwsblad
* We adverteren in regionale weekbladen en magazines in een breed verspreidingsgebied; van Alkmaar tot Geertruidenberg en van IJmuiden tot Pannerden
* We doen een online campagne met Kidsproof, Dagjeweg.nl en Bijzonderplekje.nl voor iedereen die op zoek is naar bijzondere evenementen en activiteiten in de buurt.
* Kortom met een breed scala aan publiciteit en advertenties zullen meer dan 2.500.000 mensen bereiken.

Enquête inkomstenderving door Corona
Liniebreed Ondernemen vraagt alle erfgoedlocaties in de waterlinies om een korte enquête in te vullen m.b.t. de mogelijke omzetderving voor jouw organisatie als gevolg van de Covid-19 pandemie. We willen graag een inschatting maken van de omvang van de schade voor onze fortenbranche. Andere erfgoedorganisaties (o.a. molens, kastelen en buitenplaatsen) doen dit ook en zo geven we gezamenlijk een helder beeld van de consequenties van de Corona- maatregelen richting onze overheid. Jullie inbreng is onontbeerlijk om e.e.a. in kaart te brengen. Ga naar de enquête.

Tegemoetkoming schade COVID-19 met SBI-codelijst
De overheid komt ondernemers tegemoet die schade ondervinden ten gevolge van het Corona virus. Wie in aanmerking komen voor deze zogenaamde Tegemoetkoming Schade COVID 19 wordt vastgesteld aan de hand van de SBI-codelijst. Liniebreed heeft samen met andere partijen in de erfgoed-sector gezorgd voor een SBI-code in de monumentenzorg: SBI-code 91.03 monumentenzorg, te vinden onder cultuur, sport en recreatie (bij musea). Klik door naar de meeste recente SBI-code lijst en het formulier waar je de ontbrekende SBI code kunt doorgeven als je van mening bent dat jouw activiteit ontbreekt. Kijk voor jouw activiteit/code naar je inschrijving bij de KVK.

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen. Zo steunt het kabinet de culturele sector en houdt het unieke Nederlandse artistieke product in stand. Ook kan door deze aanvullende ondersteuning de werkgelegenheid in deze sector zoveel mogelijk worden behouden.

Sterkte met alles de komende tijd. Leef gezond en pas goed op jezelf en op de mensen om je heen.

Hartelijke groet, ook namens Titia, Florence en Bram,

drs. Juke M. van Niekerk
directeur-bestuurder

Stichting Liniebreed Ondernemen