Eigenaar in de spotlight: Stadsherstel Amsterdam

Forten staan steeds meer in de belangstelling. Ook eigenaren beseffen dat het aantrekkelijk is om hun eigendom gebundeld te presenteren. De komende maanden zullen we in deze nieuwsbrief steeds verwijzen naar de fortenpagina van een grote eigenaar. Stadsherstel startte, een kleine twintig jaar geleden, met het restaureren van erfgoed in de Stelling van Amsterdam. Het eerste monument was Kringenwetboerderij Zeehoeve in Diemen. Stadsherstel Amsterdam heeft inmiddels 28 gebouwen in de Stelling gerestaureerd en is bezig met een aantal haalbaarheidsonderzoeken. Natuur, duurzaamheid en maatschappelijke functies spelen een belangrijke rol bij de herontwikkeling. Fort K’IJK kent moderne toegepaste technieken: gebruik van aardwarmte, zonnepanelen, regenwateropslag voor de toiletten en een groen dak. Het fort voorziet voor 80% in eigen energie en dan zijn er ook nog laadpalen voor elektrische auto’s. In een deel van het fort wonen jongvolwassenen met autisme. Meer over de forten van Stadsherstel.

Altijd op de hoogte?

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de waterlinies en schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief LinieNieuws.