Fonds Fort Nieuwersluis opgericht

Stichting Fort Nieuwersluis heeft zichzelf, na vier succesvolle jaren van kwartier maken, opgeheven. Lokale ondernemers nemen het stokje nu over. De Stichting schenkt het overgebleven vermogen in de vorm van een Fonds op Naam aan Stichting Liniebreed Ondernemen. Liniebreed Ondernemen zal met het nieuwe Fonds Fort Nieuwersluis lokale activiteiten in Nieuwersluis gaan ondersteunen. Deze activiteiten op het gebied van cultuur, natuur en educatie moeten altijd op en rond Fort Nieuwersluis plaatsvinden. Stichting Liniebreed Ondernemen neemt de schenking met veel plezier in ontvangst. Zij ziet het fonds als ondersteuning om steeds meer mensen bij forten en waterlinies te betrekken, alsmede om de lokale bevolking iets speciaals te bieden.

Een aanvraag doen
Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen het hele jaar per e-mail worden ingestuurd naar info@liniebreed.nl Twee maal per jaar (medio maart en medio september) worden aanvragers gevraagd om hun verzoek persoonlijk toe te lichten in de vorm van een elevatorpitch. De aanvragen moeten voor 1 maart of voor 1 september binnen zijn. De bijdrage per activiteit varieert tussen € 500 en € 1000. De voorwaarden zijn te vinden op www.liniebreed.nl/fonds. Fonds Fort Nieuwerluis is een opmaakfonds dus op is op.

Ontwikkeling Fort Nieuwersluis
Stichting Fort Nieuwersluis kijkt met enige trots terug op de pioniersjaren van het fort. Van vijf kale fortruimten op de 1e verdieping maakte de stichting representatieve kantoren en vond hiervoor geschikte en betrokken huurders. In de benedenruimten richtte de stichting met veel creativiteit de theetuin in en maakte zij de overige ruimten geschikt voor locatie-verhuur. Ook de toiletgroep werd opgeknapt met wasbak en kastjes in fortstijl. Met vereende krachten werd het buitenmeubilair getimmerd. Op deze mooie basis borduren ondernemers Patrick Riet en Chantal Evers voort, zij ontwikkelen met eigenaar Natuurmonumenten plannen om het fort duurzaam te exploiteren en om het fort zo te behouden voor volgende generaties. Fort Nieuwersluis is te huur voor vergaderingen, workshops en bijvoorbeeld private dining. www.fortnieuwersluis.nl

Fonds Fort Nieuwersluis wordt ingesteld, ondertekening door Juke van Niekerk (directeur Stichting Liniebreed Ondernemen) en Ron Postma (voormalig bestuurslid Stichting Fort Nieuwersluis)