Gedupeerd door TVL-regeling? Meld je bij LINIEBREED!

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. De omzet wordt vergeleken met die van 2019. Dit betekent dat ondernemers die in 2019 gestart zijn en toen een lage omzet hadden, hier niet (of nauwelijks) gebruik van kunnen maken. Waterfort Lunet aan de Snel, dat in 2018 werd geopend en in 2019 nog in de opstartfase zat, is hier een voorbeeld van. Na het uitbreken van het Coronavirus liep hun agenda geheel leeg met nagenoeg geen omzet. Rampzalig blijkt nu vanwege de hoge (eigen) investering in het Lunet en dus geen compensatiemogelijkheid. Liniebreed denkt dat er meer voorbeelden in de waterlinies zijn en roept iedereen die hiermee te maken heeft op om zich bij ons te melden. We kunnen dan gelijksoortige gevallen clusteren en deze vanuit de gezamenlijke erfgoedsector bespreken met de RVO. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl  

Altijd op de hoogte?

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de waterlinies en schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief LinieNieuws.