Leefstijlenonderzoek "Ken uw gast"

“De” consument bestaat niet! Zoveel mensen, zoveel wensen. Consumenten zoeken een culturele activiteit die bij hen past, die hen aanspreekt. Voor culturele instellingen en erfgoedlocaties is het daarom van belang een goed beeld te hebben van de doelgroepen die zij (willen) bedienen. Wie zijn deze consumenten? Hoe kunt u het beste met hen communiceren? Hoe kunt u het hen zo naar de zin maken, dat zij graag nog eens terug komen? En dat zij hun vrienden en kennissen adviseren om uw instelling ook eens te bezoeken?

De indeling naar doelgroepen in deze toolkit is gebaseerd op leefstijlen van mensen. Wie het gedrag van de consument van vandaag wil begrijpen, kan niet meer volstaan met alleen het kijken naar demografische en sociaal-economische aspecten als leeftijd, gezinsfase of inkomen. Deze zijn natuurlijk nog steeds van belang, maar verklaren steeds minder het feitelijk gedrag van de consument. Het is al lang niet meer zo dat alleen de consumenten die wat meer te besteden hebben, luxere activiteiten ondernemen en de consumenten die wat minder te besteden hebben eenvoudige activiteiten ondernemen. Consumenten kiezen vooral op basis van wensen, motieven en interesses.

Deze manier van segmenteren wordt in de recreatiesector met grote regelmaat gebruikt. De brancheorganisatie van recreatieondernemers RECRON heeft het model in 2008 geïntroduceerd. Meer informatie hierover vindt u op: www.leisureleefstijlen.nl. Het model onderscheidt zeven belevingswerelden, of ook wel leefstijlen genoemd, met elk een eigen kleur. Elke kleur staat voor een specifiek cultureel profiel en specifieke wensen bij een bezoek aan erfgoed.

Door deze toolkit te gebruiken krijgt u inzicht in de doelgroepen van uw culturele instelling en erfgoedlocaties. We gebruiken daarvoor een nieuwe manier van segmenteren: de Leisure Leefstijlen. Met behulp van deze toolkit kunt u uw productontwikkeling, marketing en samenwerking met andere bedrijven en collega-instellingen (bijvoorbeeld door arrangementen) verder toespitsen op de voor u relevante doelgroepen. In de toolkit is een stappenplan opgenomen om uw doelgroep te vinden en effectief aan te spreken. Zowel  face-to-face in uw instelling of op een erfgoedlocatie, als in uw promotie en marketing. In de toolkit leert u welke stappen u daarvoor kunt zetten en welke gegevens u daarbij kunt gebruiken.

Deze toolkit bevat géén uitgebreide uitleg over de segmenten van de Leisure Leefstijlen, maar gaat vooral in op de praktische toepassingsmogelijkheden. De toolkit is daarmee een eerste kennismaking met de leefstijlen en de mogelijkheden ervan.

Download toolkit