Linie Award voor Fort Uitermeer

Op donderdag 19 januari kregen Stichting Uiteraard Uitermeer en Paviljoen Uit & Meer tijdens de nieuwjaarsborrel van Stichting Liniebreed Ondernemen, de Linie Award 2016 uitgereikt. Uiteraard Uitermeer heeft de afgelopen jaren Fort Uitermeer op sympathieke schaal herbestemd.

Dat ging met vallen en opstaan, vooral omdat de organisatie flink werd opgehouden door Stichting Flora en Fauna Weesp. De strijd ging tot de Raad van State toe. Uiteraard Uitermeer is keer op keer in het gelijk gesteld. En in september werden eindelijk de nieuwe sloepenhaven en het nieuwe parkeerterrein officieel in gebruik genomen. Daarnaast renoveerde Boskalis een van oude manschappenverblijven tot kantoor. In ruil hiervoor zullen zij de ruimte twee jaar gebruiken ten behoeve van een nabij gelegen project. Daarna zal Uiteraard Uitermeer intrek nemen in het authentieke kantoor. Al met al laat de aanpak van Uiteraard Uitermeer en Paviljoen Uitermeer veel ondernemerschap, flexibiliteit, uithoudingsvermogen en daadkracht zien. Het resultaat mag er zijn.
De Linie Award werd op 19 januari jl. op Fort Altena uitgereikt aan Steven van Nie (Uiteraard Uitermeer) en Marius Heslenfeld (Paviljoen Uit & Meer) door Juke van Niekerk, directeur Stichting Liniebreed Ondernemen. De Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een ondernemer en/of een ondernemende organisatie die in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het economisch rendement, het maatschappelijke draagvlak en aan de bekendheid van de Waterlinies.

Van links naar rechts: Marius Heslenfeld en Yvonne Heslenfeld (Paviljoen Uit & Meer) en Steven van Nie (Uiteraard Uitermeer) nemen de Linie Awartd 2016 in ontvangst.