Gezocht: nieuwe leden Raad van Toezicht Liniebreed Ondernemen

Over Liniebreed Ondernemen
De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de oude militaire forten en (water)linies in Nederland. Om zo het erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek en te behouden voor volgende generaties. Naast intensieve marketingpromotie via o.a. forten.nl en onze online-liniecommunity, ondersteunen we ondernemerschap, brengen we zeer diverse liniepartijen met elkaar in contact en adviseren we over gezonde exploitatie en herbestemming. Liniebreed heeft 220 deelnemers; nagenoeg alle forten en fortexploitanten in Nederland, 30 vestingsteden, 5 natuurbeherende organisaties, waterschappen, 30 waterliniegemeenten en linie- vrijwilligersorganisaties. Liniebreed beweegt zich op het snijvlak van markt, maatschappij en overheid en stimuleert cultureel ondernemerschap zodat publiek en privaat letterlijk hand in hand kunnen gaan. Liniebreed is een ANBI gecertificeerde organisatie.

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft vier hoofdactiviteiten:

  • Het gezamenlijk promoten van individuele activiteiten op forten en andere linieorganisaties en organiseren van landelijke evenementen;
  • Ondersteunen van de aangesloten liniedeelnemers bij hun bedrijfsvoering;
  • Verbinden van overheden, eigenaren, ondernemers, toeristische organisaties en vrijwilligers;
  • Adviseren op het gebied van gezonde exploitatie, duurzaamheid, inkoop, marketing en productontwikkeling.

De Stichting is in 2012 opgericht met publiek geld. Ze huurt een kantoor op Fort Nieuwersluis. Er is een businessplan dat er toe moet leiden dat de continuïteit van de Stichting geborgd is. Daarbij willen we dat het zwaartepunt in de financieringsbronnen voor de activiteiten verschuift van publieke middelen naar private middelen. Liniebreed Ondernemen werkt voor diverse waterlinies en is dé brancheorganisatie voor forten, waterlinies, vestingsteden en bunkers in Nederland. Op dit moment heeft de Stichting 3 medewerkers in dienst. Meer informatie is te vinden op: liniebreedondernemen.nl

Raad van Toezicht
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn één maal herbenoembaar. De Governance Code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de Stichting Liniebreed Ondernemen. De Raad van Toezicht vergadert circa vier keer per jaar.

De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever van de directeur-bestuurder van Liniebreed ondernemen en is daarnaast belast met toezicht en controle op het bestuur, toetsing van de besluitvorming, en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij jaarlijks een enkele keer optreedt als vertegenwoordiger van de Stichting. Bijvoorbeeld tijdens een ondernemersbijeenkomst of bestuurlijk overleg met belangrijke stakeholders, zoals provincies en fondsen. Aan het werk als lid van de RvT is geen financiële vergoeding verbonden.

Voor de Raad van Toezicht zoeken wij twee nieuwe leden. Een van de nieuwe leden heeft een juridisch georiënteerd profiel, de ander een profiel dat kennis van ondernemen in de vrijetijdsmarkt als accent heeft.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt verder de volgende profielschets:

  • Affiniteit met de doelstellingen van de Stichting en met de rol van een Raad van Toezicht;
  • Een onafhankelijke, kritische geest, die in collegiaal teamverband kan opereren;
  • Kennis van de wereld waarin Liniebreed haar diensten en producten levert of de ambitie om zich daarin te verdiepen: de vrijetijdsmarkt en de diversiteit aan ondernemerschap en productaanbod daarin;
  • Goed oog voor co-creatie, ook publiek-privaat;
  • Geen eigen ondernemingsbelang bij de doelstellingen van de Stichting;
  • Naast hun controlerende taak beschikken de leden van de Raad van Toezicht over het vermogen en de attitude om de bestuurder als klankbord terzijde te staan.

Vanwege de huidige samenstelling van de Raad, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten.

Solliciteren
Spreekt de vacature je aan? Stuur voor 15 februari 2021 je CV met motivatie naar arnold@liniebreed.nl. De gesprekken voor deze functie vinden eind februari plaats.

Arnold van Vuuren
Voorzitter van de RvT, portefeuille HRM
Stichting Liniebreed Ondernemen
arnold@liniebreed.nl

Altijd op de hoogte?

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de waterlinies en schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief LinieNieuws.