Nieuwjaarsborrel 2019 en Linie Award 2018

Op donderdag 17 januari 2019 vindt de nieuwjaarsborrel van SLO plaats op Fort Resort Beemster. Geef je nu al op! Traditioneel reikt SLO op deze nieuwjaarsborrel de Linie Award uit aan een ondernemer of ondernemende organisatie die in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het economisch rendement, het maatschappelijke draagvlak en aan de bekendheid van de Waterlinies. Belangrijk is dat de persoon zich op zakelijke en duurzame wijze heeft beziggehouden met een aantoonbaar succesvol project. Is er een organisatie die u deze prijs van harte gunt of wilt u een persoon nomineren voor de Linie Award? Stuur dan voor 15 december een korte motivatie naar juke@liniebreed.nl.