Presentaties Fortenacademie

Steeds vaker raken fort-ondernemers en eigenaren verdwaald in een labyrint van duurzame methoden en technieken die voorhanden is m.b.t. de besparing van energie. Tijdens de academie Duurzame Forten woensdag 5 september op Fort Nieuwersluis werd er door De Groene Grachten ingegaan op enkele duurzame energie-toepassingen die kansrijk zijn bij de forten.

Daarnaast werd er gesproken over het proces om tot een goede en passende duurzame oplossing te komen voor het eigen energiegebruik. Voordat je naar maatregelen gaat kijken moet je eerst bepalen wat je energiedoelen en drijfveren zijn. Gaat het bijv. om kostenbesparing of weegt het principe van energie neutraal zijn het zwaarst? Bij elke type fort (horeca, natuur, kantoor etc) horen weer andere opties en mogelijkheden; een zogeheten morfologisch overzicht zou hier een hulpmiddel bij kunnen zijn.

Ook het centraal (en daarmee goedkoper) inkopen van energie werd besproken. En wanneer koop je nu echt groene stroom in? Arjan Lubach heeft hier begin 2018 aandacht aan besteed in een aflevering over groene stroom.

Fort Pannerden heeft het hele ontwerp- en denkproces voor een duurzaam fort reeds doorlopen en deelde zijn ervaring. Fortdirecteur Eric Creemers heeft vanaf het begin alle belanghebbenden partijen (o.a. Rijkswaterstaat, RCE, gemeente) meegenomen in een duurzame transformatie via diverse sessies. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een haalbare optie om energie te winnen met waterkracht via een watermolen in de rivier de Waal.

Tijdens de soep en sandwiches en bij de borrel kon er volop kennis en ervaring uitgewisseld worden.

Bekijk hier de diverse presentaties:

Download aanwezigenlijst