Fortenacademie Veiligheid 27 juni verplaatst

De Forten academie over Veiligheid op woensdag 27 juni op Fort bij Rijnauwen wordt uitgesteld. Het is niet op tijd gelukt om het juiste programma samen te stellen en om hierbij de meest deskundige sprekers te vinden. U houdt deze bijeenkomst te goed. Een nieuwe datum wordt geprikt voor het najaar. Houd Linienieuws in de gaten voor de nieuwe datum.

SLO huurt een werkruimte op Fort Nieuwersluis. Een tijdje terug troffen we bij het verlaten van kantoor om 19.15 uur, twee ondernemende jongens (circa 12 jaar) aan, die met de benen bungelend over de rand van Remise A zaten te “chillen”. Elk fort heeft zijn avontuurlijke bezoekers tijdens en na openingstijd. Elk fort heeft te maken met onderhoud en beheer dat ook op niet horizontale vlakken moet worden uitgevoerd. Regelmatig worden we geconfronteerd met situaties die vragen om extra maatregelen om risico’s voor zowel bezoekers als beheermedewerkers te beperken. Tegelijk hebben we te maken met Rijksmonumenten en Unesco. Unieke gebouwen en aardwerken die we juist in al hun puurheid willen behouden voor volgende generaties. Welke uitdagingen zijn er qua veiligheid en welke bevredigende oplossingen zijn er al in de praktijk. En hoe zit het met de verantwoordelijkheid van eigenaar, exploitant en/of huurder. Dat is het onderwerp van de komende Fortenacademie op 27 juni a.s. We zijn dan te gast op Fort bij Rijnauwen van Staatsbosbeheer. SAVE THE DATE nadere informatie volgt spoedig.