Subsidies voor restauratie Fort Honswijk

Gemeente Houten krijgt subsidie van het Rijk en van de Provincie Utrecht voor Fort Honswijk. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 3,4 miljoen euro. Dit is te besteden aan restauratie en verduurzaming van het culturele erfgoed. De gemeente draagt zelf 750.000 euro bij. Met de verstrekking van deze subsidies is een succesvolle herontwikkeling van dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk geworden.

Uit te voeren werkzaamheden
Gemeente Houten werd in 2016 eigenaar van het fort. In het verleden heeft de provincie samen met de gemeente al 2,5 miljoen euro in het fort geïnvesteerd. De gemeente maakt meteen gebruik van de subsidies. De komende twee jaar zet zij het geld in voor restauratie van de gevels, ramen, deuren en daken van de 10 rijksmonumentale gebouwen op het terrein. Ook besteedt zij het geld aan verduurzaming van deze tien rijksmonumenten. Na deze werkzaamheden is het fort klaar voor de toekomst. Vanwege de ontvangst van deze twee grote subsidies draagt de gemeente het complex binnenkort met een gerust hart over aan de stichting Fort Honswijk (i.o.).

Stichting Fort Honswijk i.o.
Gemeente Houten bereidt op dit moment de oprichting van de stichting Fort Honswijk voor. De stichting Fort Honswijk wordt verantwoordelijk voor de herontwikkeling en exploitatie van dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De stichting krijgt vanaf medio 2020 het terrein, inclusief de daarop aanwezige gebouwen voor 30 jaar in erfpacht.

Subsidies
De gemeente Houten ontvangt de subsidies via de ‘Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten 2019–2020’ van het ministerie van OC&W en via de ‘Uitvoeringsverordening Subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam’ van de provincie Utrecht. Aan de uitgekeerde bedragen zijn voorwaarden verbonden voor restauratie en verduurzaming.

Altijd op de hoogte?

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de waterlinies en schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief LinieNieuws.