Vacature: Penningmeester Stichting Menno van Coehoorn

Als je erfgoed een warm hart toedraagt heb ik de ideale vrijwilligersfunctie voor je: penningmeester van de Stichting Menno van Coehoorn ( www.coehoorn.nl ).

Menno zet zich sinds 1932 in voor het behoud van verdedigingswerken. De eerste ´wapenfeiten´ waren het behoud van de Vestingen Naarden en Willemstad.

Zo ook de inmiddels verkregen status van Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie welke de stichting rond 1980 uit de vergetelheid heeft gehaald. Maar er is nog genoeg werk te doen! Denk daarbij aan het behoud van de Atlantikwall en objecten uit de Koude Oorlog.

Rond de 1000 mensen en instanties in Nederland en daarbuiten dragen de stichting een warm hart toe en ca. 100 vrijwilligers zetten zich actief in. De stichting is gevestigd op de Mariaplaats 51 te Utrecht maar is actief in geheel Nederland en in het buitenland.

Onze zittende penningmeester heeft aangegeven dat hij na vele jaren actief voor de stichting bezig te zijn, te willen stoppen per 31-12-2021. (met nazorg voor afronding jaarrekening 2021)

De stichting heeft een gezonde financiële basis en situatie, met ruimte voor ontwikkeling en modernisering.

Dit doe je niet alleen: je zult een professionele organisatie aantreffen met prettige en bevlogen vrijwilligers. Laat het ons weten als je belangstelling hebt, dan gaan wij in gesprek!

De penningmeester van de stichting Menno van Coehoorn maakt deel uit van het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) van de stichting en is daarbinnen verantwoordelijk voor alle financiële zaken waarmee de stichting te maken krijgt.

De penningmeester vervult daartoe de volgende taken:

  • Is verantwoordelijk voor de financieel planning en begroting door jaarlijks een begroting op te stellen,
  • Draagt zorg voor de boekhouding via een boekhoudprogramma,
  • Controleert de binnengekomen rekeningen/declaraties,
  • Verzamelt de benodigde gegevens om de accountant de jaarrekening te kunnen laten opmaken,
  • Presenteert in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een financieel jaarverslag,
  • Zorgt dat afgesproken financiële verplichtingen worden nagekomen,
  • Zorgt dat het door het bestuur vastgestelde financiële beleid wordt uitgevoerd,

De werkzaamheden kunnen op afstand en op ons kantoor in Utrecht worden vervuld.

Het Algemeen Bestuur vergaderd 4x per jaar en het DB 10x per jaar.

Laat het ons weten als je belangstelling hebt voor het militair erfgoed en het verzorgen van onze financiële zaken. Je kunt bellen voor meer informatie met Jan de Landmeter 0486-475756 of een email bericht sturen aan jan@delandmeter.nl of info@coehoorn.nl

Altijd op de hoogte?

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de waterlinies en schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief LinieNieuws.