Donatus

Donatus verzekert al sinds 1852 monumentale gebouwen, religieus erfgoed en de eigendommen van de mensen die er wonen en werken. Een aantal jaren geleden ontwikkelde Donatus speciaal voor forten, kazematten en bunkers een speciale verzekering.

Onze jarenlange ervaring als verzekeraar van religieus en monumentaal erfgoed brengt een schat aan bouwkundige en verzekeringstechnische kennis met zich mee om ook uw gebouw te beschermen. We kennen dus de risico’s en weten hoe u zich daar het beste tegen kunt verzekeren. Gebaseerd op een realistische en nauwkeurige taxatie van bouwkundige elementen. De bebouwing op een fortterrein bijvoorbeeld is heel divers. Een houten loods heeft een heel ander risicoprofiel dan een bakstenen fort. Donatus benadert zo’n fort en het terrein als een eenheid en verzekert die dan als geheel.

 

Mr. Gerhard Kuijt

Adviseur relaties

Onze cases

Speciale Fortenverzekering

Voor forten, kazematten en bunkers ontwikkelde Donatus een speciale verzekering met een zogenaamde 'vorkclausule'. Dat houdt in dat slechts een deel van de herbouwwaarde wordt verzekerd waardoor een gunstige premie kan worden berekend. De kans op een total loss is bij een fort namelijk nihil. Op de productkaart ziet u in één oogopslag waar het om gaat. Productkaart verzekering forten en bunkers  

Verzekerde som pakt positief uit

Het exploiteren van een fort is een hachelijke onderneming. Dat maakt een verzekeringspremie al gauw te hoog. De premierestitutie van Donatus maakt het geheel aan kosten draaglijk.' Aan het woord is de heer Edwin Boonstoppel, Projectmanager Restauratie & Herontwikkeling van Fort Honswijk. Via de Stichting Liniebreed Ondernemen is hij in contact gekomen met Donatus, die op hem meteen overkwam als een deskundige partij op het gebied van monumentaal vastgoed. Wat Donatus volgens de heer Boonstoppel positief onderscheidt, is de zogenaamde vork-constructie. Deze wordt gehanteerd bij het bepalen van de verzekerde som. ‘In het geval van Fort Honswijk, met tien gebouwen van verschillende omvang en bouwaard, pakt dat positief uit.

Als Onderlinge maatschappij werken wij zonder winstoogmerk. Wij hebben geen klanten maar leden. Wij geven winst terug via premierestitutie. De laatste tien jaar bedroeg die restitutie gemiddeld meer dan 40%.

Alphons van der Voorn

Directievoorzitter