Waterkracht!

Waterkracht! was een programma van de provincie Gelderland dat voor het erfgoed van het zuidelijk deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) een breed maatschappelijk draagvlak wil realiseren en tevens een duurzaam beheer. Waterkracht! wilde dit bewerkstelligen door de realisatie van activiteiten (projecten) op het gebied van kunst, cultuur, regionale cultuurhistorie en sport. Door het verbinden van het publiek aan het erfgoed van de NHW wil Waterkracht bewerkstelligen dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor altijd in de hoofden, harten en handen van haar omgeving een plek krijgt. In Waterkracht! stond ondernemerschap centraal. Het project richtte zich op de ontwikkeling van duurzame activiteiten in de Waterlinie die uiteindelijk op zichzelf kunnen staan.

De regeling Waterkracht is inmiddels afgesloten. Het is niet meer mogelijk om projecten in te dienen.

Binden aan de linie

Waterkracht! moet het Gelderse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie breed onder de aandacht brengen en duurzaam beheer bevorderen. 

Dat gebeurt met allerlei projecten en activiteiten op het gebied van:

 • Kunst
 • Cultuur
 • Natuur
 • Regionale cultuurhistorie
 • Sport

Zo binden we diverse publieksgroepen aan het prachtige erfgoed en zorgen we dat het een plek krijgt in de hoofden en harten. Erfgoed dat de trots is van de omgeving en mensen met elkaar verbindt.

Criteria en voorwaarden Waterkracht!

 • De hoofdaanvrager is gevestigd in de provincie Gelderland.
 • Het project vindt plaats in het zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (van Culemborg tot aan Zaltbommel).
 • In het plan staan concrete activiteiten.
 • Het project heeft een inhoudelijk een duidelijke relatie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de forten en het landschap.
 • In het project wordt samengewerkt met lokale partijen en/of bewoners en vrijwilligers.
 • In het project is vermeld welke duurzame resultaten het project oplevert.
 • Het project is nieuw en vernieuwend en mag geen voortzetting of financiering zijn van reeds bestaande activiteiten.
 • Het project richt zich op de terreinen kunst, cultuur, natuur, regionale cultuurhistorie en sport.
 • Het initiatief en de verantwoordelijkheid liggen bij de fortenexploitanten, lokale ondernemers en organisaties. Met ondernemers in dit verband bedoelt SLO ook musea, centra voor de kunsten, kunstenaars en sportclubs/organisaties.
 • Door middel van het project dienen linielocaties met elkaar te worden verbonden.
 • De organisatie van het evenement/project staat na beëindiging van het project op eigen benen en kan verder ontwikkeld te worden.
 • De deelnemers dienen 50% te cofinancieren. De maximale bijdrage vanuit Waterkracht is € 10.000 (inclusief btw) en hiertegenover dient dezelfde bijdrage vanuit de aanvragers te staan ter cofinanciering.
 • De cofinanciering dient gedeeltelijk privaat te zijn en te bestaan uit een minimale eigen bijdrage van de aanvragers van 25% van het totale projectbedrag.

Het programma Waterkracht is gestart in 2011 en loopt tot en met 2017. De Stichting Liniebreed Ondernemen zal de uitvoerende taken en de projectselectie op zich nemen, tezamen met een adviescommissie.

De volgende projecten ontvingen reeds een bijdrage:
- Dieren verdwalen niet: educatief programma op GeoFort
- Blauwe fietsenplan in de Vestingdriehoek (dit project is helaas niet gerealiseerd)
- Hemels Water: originele drinkwatersysteem op Fort Everdingen in herbruik nemen voor de productie van bier
- Likkebaarden langs de Linie: culinair arrangement langs o.a. GeoFort en Fort Vuren
- Dansvoorstelling bij de doorgezaagde bunker (Bunker 599) aan de Diefdijk
- Tour de Waal 2016 met waterlinieroute en programma

Heeft u een suggestie voor een project? Doe een aanvraag via het inschrijfformulier.

Bij de start van het programma in 2014 organiseerden we een informatiebijeenkomst over Waterkracht! op Fort Vuren. Download hier de presentatie voor meer informatie.